FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözli a discoverychannel.hu, a Discovery Communications, LLC cégcsoport részeként működő Discovery Communications Europe (""Discovery"") által üzemeltetett ismeretterjesztési és szórakoztatási irányultságú webhelyek egyike (""Discovery webhelyek"").

E feltételek és megkötések (""Feltételek"") azon feltételek és megkötések, amelyek figyelembe vételével a Discovery webhelyek használatát biztosítjuk az Ön számára. A webhelyek elérésével és használatával Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el ezeket a Feltételeket. Amennyiben nem fogadja el őket, kérjük, ne használja a Discovery webhelyeket.

Jelen Feltételek azonban nem vonatkoznak a Discovery amerikai webhelyeire, ezért javasoljuk, hogy ha oda ellátogat, olvassa el az ott megtalálható adatvédelmi szabályzatot és a használat feltételeit.

Előfordulhat, hogy az adott webhelyre nem minden vonatkozik az itt részletezett szolgáltatások közül. Az egyéb Discovery webhelyek által kínált szolgáltatásokra, illetve a jelen webhely különleges szolgáltatásaira (például vetélkedőkre) további feltételek és megkötések vonatkozhatnak. Ezek a további feltételek és megkötések a szolgáltatás helyén találhatóak, de azokra a jelen dokumentum is részletesen kitér.

Az internet egy folyamatosan fejlődő rendszer, ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy a Feltételeket időről időre, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk. Amennyiben Ön a módosítások közzététele után továbbra is használja valamelyik Discovery webhelyet, azzal elfogadja a módosított Feltételeket.

A DISCOVERY WEBHELYEK HASZNÁLATA

Ön vállalja, hogy a Discovery webhelyek kizárólag a jelen Feltételeknek megfelelő módon használja, és a használat során betartja a vonatkozó törvényeket és szabályozásokat.

Ön ezennel beleegyezik, hogy teljes mértékben kártalanítja a Discovery-t és társult vállalatait, szerződött cégeit és partnereit, vezetőit és alkalmazottait, ügynökeit, licenctulajdonosait és beszállítóit, valamint azonnal megtérít minden olyan, őket ért veszteséget, kárt és kiadást (beleértve az adminisztrációs vagy technikai költségeket és az elfogadható mértékű jogi díjakat is), amelyek a Discovery webhelyek Ön általi közvetlen vagy közvetett használatával, a jelen Feltételek megszegésével, vagy a Discovery webhelyek használatára szolgáló fiókkal kapcsolatosak, beleértve a hanyagságból vagy gondatlanságból származó veszteségeket és károkat is, függetlenül attól, hogy azokat Ön, vagy a Discovery webhelyeket az Ön fiókján keresztül elérő másik személy okozta.

SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ JOGOK

Az internet lehetőséget teremt arra, hogy az emberek tartózkodási helyüktől függetlenül oszthassák meg az információkat, az ötleteket és az alkotásokat. Az ilyen anyagok további szabad hozzáférésének biztosításához azonban meg kell védeni azoknak a jogait, akik az általuk létrehozott anyagokat megosztják velünk.

Bár a Discovery webhelyek szabadon hozzáférhetők, jogainkat, illetve a webhelyeken szereplõ egyéb anyagok tulajdonosainak jogait nem kívánjuk feladni. A Discovery webhelyeken található anyagok a Discovery és/vagy licenctulajdonosai tulajdonában vannak és maradnak, és azokat a szerzői jogokra, a védjegyekre és az egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvények védik. Ön a webhely használatával semmilyen tulajdonosi érdekeltséget nem szerez ezen jogokat vagy a Discovery webhelyeket illetõen. Továbbá, Ön nem távolíthatja el, illetve nem teheti felismerhetetlenné a Discovery webhelyeken levő anyagokon, illetve az onnan lekért vagy letöltött anyagokon feltüntetett szerzői jogi vagy egyéb megjegyzéseket.

A Discovery webhelyeken elérhető, illetve onnan kapott információt személyes, nem kereskedelmi jellegű felhasználás céljából Ön szabadon kinyomtathatja. Más módon azonban nem jogosult lemásolni, menteni, módosítani, reprodukálni vagy újra publikálni a Discovery webhelyeket, vagy az ott található szoftvereket és egyéb anyagokat, kivéve, ha arra írásos engedélyt adtunk (illetve amennyiben az a Discovery webhelyek használatához vagy az azokon való eligazodáshoz szükséges). Külön írásos engedélyünk nélkül semmilyen módon (sem e-mailben, sem egyéb elektronikus úton) nem terjesztheti és nem közvetítheti a Discovery webhelyeket, illetve az ott talált anyagokat (beleértve a másolatokat is). Ön elfogadja, hogy a Discovery webhelyeket nem bontja részekre, nem szedi szét, nem adja ki, nem lízingeli, nem adja kölcsön, nem allicenceli, nem hoz létre belőlük származtatott műveket, és kódjukat nem fejti vissza. Amennyiben a fentiektől eltérő módon kívánja használni a Discovery webhelyeket, kérését elküldheti [the General Manager]címére, akár e-mailben, akár az alábbi postacímre. Természetesen másoknak ajánlhatja, hogy a kérdéses információt keressék meg a Discovery webhelyeken, és azt is tudathatja velük, hogy pontosan hol találják meg azt.

Szeretnénk, ha mindenki számára teljesen áttekinthető lenne, hogy mely anyagok és szolgáltatások származnak a Discovery-től, és melyek nem. Nem használhatja fel a Discovery webhelyeken található védjegyeket vagy szolgáltatási védjegyeket, amennyiben nem kapott arra előzetes írásos beleegyezést a védjegy tulajdonosától. A Discovery, a Discovery.com, a Discovery.co.uk, a Discovery Channel, a Discovery Channel Online, a Discovery Kids, a Discovery Health, a Discovery School, a Discovery Store, az Animal Planet, a TLC, a Discovery Home and Leisure, a Discovery Civilisation, a Discovery Science, a Discovery Travel and Adventure.co.uk és a Discovery Wings, a Discovery embléma, valamint a felsorolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó minden egyéb embléma a Discovery védjegye és/vagy szolgáltatási védjegye.

HIVATKOZÁSOK ÉS KERETES MEGJELENÍTÉS

A Discovery webhelyre mutató hivatkozásokat örömmel vesszük. Ön jogosult Discovery webhelyre mutató hivatkozást létrehozni, amennyiben betartja az alábbi feltételeket: (i) előzetesen írásban értesít minket a hivatkozásról; (ii) kizárólag a kérdéses Discovery webhely nyitó oldalára mutató hivatkozást hoz létre; (iii) nem távolítja el és nem fedi el a Discovery webhelyeken található reklámokat, szerzői jogi megjegyzéseket vagy egyéb megjegyzéseket; (iv) a hivatkozás nem állíthatja vagy sugallhatja azt, hogy webhelyét a Discovery webhelyek vagy a Discovery szponzorálja, illetve jóváhagyta, és (v) Ön azonnal megszünteti a hivatkozást, amennyiben Önt erre írásban felszólítjuk. Kérjük azonban, hogy mindig olvassa el annak a honlapnak a szerzői jogi megjegyzését, amelyhez hivatkozást szeretne létrehozni. Ezáltal megbizonyosodhat arról, hogy az adott oldal tartalomszolgáltatójának nincs-e valamilyen különleges kikötése a webhelyeinken közzétett tartalomra mutató közvetlen hivatkozásokra vonatkozóan.

A Discovery webhelyek tartalmát nem jelenítheti meg keretben, és nem építheti be más webhelybe vagy más szolgáltatásba a Discovery, valamint a licenctulajdonosi vagy egyéb jogon Discovery webhelyeket használók szellemi tulajdonát.

CSEVEGŐSZOBÁK, FÓRUMOK ÉS AZ ÖN ÁLTAL KÖZZÉTETT EGYÉB ANYAGOK

A Discovery támogatja az információ és az ötletek szabad cseréjét, áramlását. A Discovery webhelyek részeként mûködõ csevegõszobákban, fórumokon és egyéb nyilvános helyeken nem ellenõrizzük a közzétett információt. Ezeken a szolgáltatási területeken olyan más személyek és cégek által küldött információkat és véleményeket is találhat, amelyek nem minden esetben tükrözik a Discovery álláspontját. Nem garantáljuk az itt közzétett anyagok pontosságát, feddhetetlenségét vagy minőségét, és nem vállalunk azokért felelősséget, függetlenül attól, hogy az valamely felhasználótól, egy híres vagy ""szakértő"" vendégtől, illetve valamely munkatársunktól származik. Semmi nem pótolhatja az egészséges kételkedést és az egyén önálló ítélőképességét.

A Discovery webhelyek csevegőszobáiban, fórumain és egyéb nyilvános helyein közzétett információért minden esetben a felhasználó a felelõs - kizárólag Ön a felelős azokért az anyagokért, amelyeket közzétesz.

A Discovery webhelyek használata esetén Ön elfogadja, hogy nem tesz közzé és nem terjeszt olyan anyagokat, amely megítélésünk szerint becsmérlő, sértegető, obszcén, fenyegető jellegű, vagy más módon törvényellenes lehet; sem olyan anyagot, amely sértheti mások jogait (többek között szellemi tulajdonjogait); sem vírust, illetve egyéb számítógép-programozási rutint, amely zavarhatja vagy károsíthatja a Discovery webhelyeket, vagy megakadályozhat másokat abban, hogy használhassák azokat. Ön döntheti el, hogy a közzétett információ mellett feltünteti-e e-mail címét vagy egyéb személyi adatát, vagy sem. Akárhogy is dönt, a közzétett információban található személyes adataiért minden esetben Ön a felelős.

A 18 évesnél fiatalabb felhasználóktól származó közzétételek esetén a személyi adatokat csatoljuk a közzétett információhoz, és az Ön felelőssége arról gondoskodni, hogy a közzétett információ ne tartalmazzon Önrõl személyazonossága meghatározására felhasználható információt.

Ön nem jogosult engedélyezni más személynek a Discovery webhelyek azon szolgáltatásainak elérését, amelyekbe saját fiókjából kell regisztrálnia magát. Ön garantálja, hogy amikor regisztrálta magát a Discovery webhelyeken található csevegőszobák, fórumok vagy egyéb nyilvános helyek használatához, minden tekintetben valós adatokat adott meg.

Amikor anyagokat küld el a Discovery webhelyek számára, azzal egyúttal jelzi, hogy az adatoknak Ön a tulajdonosa, vagy hogy a tulajdonos kifejezett engedélyével küldi el azokat. A mások tulajdonában levõ anyagok engedély nélküli elküldése nem csak a jelen Feltételek megsértését jelentheti, hanem szerzői jog, védjegy vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogok megsértését is, és ezáltal Önt jogi felelősség terheli.

Fenntartjuk a jogot (de semmiféle kötelezettséget nem vállalunk) azért, hogy az általunk elfogadhatatlannak vagy helytelennek ítélt közzétett anyagokat akár jogi, akár egyéb ok miatt töröljük, áthelyezzük vagy módosítsuk. Ezen túlmenõen fenntartjuk a jogot arra, hogy bárki esetében megtagadjuk a webhelyeink elérését, amennyiben úgy véljük, saját megítélésünk szerint, hogy a felhasználó megszegte a jelen Feltételeket, vagy jó okunk van azt feltételezni, hogy az adott felhasználó nem veszi figyelembe a Discovery webhelyeken érvényes korhatárokat.

Azáltal, hogy valamely csevegőszobánkban, fórumunkon és/vagy nyilvános helyünkön anyagot tesz közzé, egyúttal elfogadja, hogy azt jogosultak vagyunk saját megítélésünk szerint felhasználni és reprodukálni, módosítani és/vagy terjeszteni, bármely médiában és bármilyen célból. Ön garantálja, hogy az Ön által küldött anyagok szellemi jogairól ezúttal lemond.

A felhasználók időnként közzéteszik e-mail címüket csevegőszobáinkban, fórumainkon és egyéb nyilvános közzétételi helyeinken. Ön vállalja, hogy ezeket az e-mail címeket nem gyűjti össze szemétlevelek, azaz nem kívánt e-mailek küldéséhez (spamming).

Ön beleegyezik, hogy nem használja a Discovery webhelyeket hirdetésekhez, illetve nem biztat senkit arra, hogy ott termékeket vagy szolgáltatásokat értékesítsen vagy vásároljon, illetve ott adományt gyűjtsön vagy adjon.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Discovery webhelyek érdekes és kellemes szórakozást nyújtsanak, de nem garantálhatjuk, hogy felhasználóinknak minden elnyeri tetszését. Kérjük, hogy a Discovery webhelyek használata előtt olvassa el a Felelõsség kizárása dokumentumot.

ÖN VÁLLALJA, HOGY A DISCOVERY WEBHELYEKET KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLJA. A DISCOVERY WEBHELYEKEN ELÉRHETŐ SOKFÉLE INFORMÁCIÓFORRÁSBÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS TERJESZTÉSNÉL ELKERÜLHETETLEN VESZÉLYEKBŐL ÉS BIZONYTALANSÁGOKBÓL KIFOLYÓLAG ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ADATOK IDŐNKÉNT KÉSNEK, HIÁNYOSAK, PONTATLANOK, ILLETVE EGYÉB PROBLÉMÁK IS FELMERÜLHETNEK. BÁR MINDEN TŐLÜNK TELHETŐT MEGTESZÜNK A DISCOVERY WEBHELYEK KARBANTARTÁSA ÉRDEKÉBEN, NEM GARANTÁLHATJUK, HOGY AZOK MŰKÖDÉSE MINDIG HIBAMENTES LESZ. A DISCOVERY WEBHELYEKET, VAGY AZOK BÁRMELY RÉSZÉT BÁRMIKOR MEGVÁLTOZTATHATJUK, HOZZÁFÉRÉSÜKET KORLÁTOZHATJUK, FELFÜGGESZTHETJÜK VAGY MEG IS SZÜNTETHETJÜK.

A DISCOVERY WEBHELYEKEN KÖZZÉTETT ANYAGOK KIZÁRÓLAG INFORMÁCIÓS CÉLOKAT SZOLGÁLNAK. ANNAK ELLENÉRE, HOGY MINDIG HASZNOS ÉS PONTOS ADATOKAT PRÓBÁLUNK SZOLGÁLTATNI, IDŐNKÉNT HIBÁK IS ELŐFORDULHATNAK. MIELŐTT A DISCOVERY WEBHELYEKEN TALÁLT INFORMÁCIÓ ALAPJÁN CSELEKEDNE, MINDIG SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT IS ELLENŐRIZZE AZOKAT A TÉNYEKET, AMELYEK ALAPJÁN DÖNTENE. A DISCOVERY ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÓI NEM SZAVATOLJÁK A DISCOVERY WEBHELYEKEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁT, PONTOSSÁGÁT, IDŐSZERÛSÉGÉT, ALKALMASSÁGÁT ÉS TELJESSÉGÉT. AMENNYIBEN VALAMELY DISCOVERY WEBHELYET VAGY AZOKNAK BÁRMELY TARTALMÁT TEKINTI IRÁNYADÓNAK, AZT KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TESZI.

A DISCOVERY WEBHELYEK ""ADOTT ÁLLAPOTBAN"", AZ ÖSSZES HIBÁVAL EGYÜTT ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE. A DISCOVERY, TÁRSVÁLLALATAI ÉS TÁRSULT VÁLLALATAI, VALAMINT ÜGYNÖKEI ÉS LICENCTULAJDONOSAI SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLALHATNAK ÉS NEM VÁLLALNAK A DISCOVERY WEBHELYEKEN TALÁLHATÓ VAGY AZOKON KERESZTÜL MEGSZEREZHETŐ INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGÁÉRT, TELJESSÉGÉÉRT, AKTUALITÁSÁÉRT, JOGBITORLÁS-MENTESSÉGÉÉRT, ELADHATÓSÁGÁÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁÉRT, VALAMINT NEM GARANTÁLJÁK, HOGY A DISCOVERY WEBHELYEK HIBÁTLANOK, VAGY FOLYAMATOSAN ELÉRHETŐK LESZNEK, TOVÁBBÁ HOGY A DISCOVERY WEBHELYEK VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTESEK LESZNEK. KIZÁRÓLAG ÖN A FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉT ÉRT MINDEN, A DISCOVERY WEBHELYEKEN KERESZTÜL SZOLGÁLTATOTT ANYAGBÓL ÉS/VAGY ANYAGOKBÓL, ILLETVE AZOK LETÖLTÉSÉBŐL EREDŐ KÁRÉRT ÉS ADATVESZTESÉGÉRT.

A DISCOVERY WEBHELYEK, A DISCOVERY ÉS TÁRSVÁLLALATAI, ÜGYNÖKEI VAGY LICENCTULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSEK ÖNNEL VAGY MÁSSAL SZEMBEN A DISCOVERY WEBHELYEK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ, VAGY AZOKKAL BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLATOS BÁRMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT IGÉNYÉRT, VESZTESÉGÉRT, KÖVETELÉSÉRT VAGY KÁRÉRT, LEGYEN AZ AKÁR SZERZŐDÉS, VÉTKESSÉG (AKÁR GONDATLANSÁG) VAGY TÖRVÉNYES KÖTELESSÉG MEGSZEGÉSE, ILLETVE EGYÉB OK KÖVETKEZMÉNYE, A SAJÁT GONDATLANSÁGUKBÓL ADÓDÓ HALÁLESETEKET VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET KIVÉVE. A FENTI KORLÁTOZÁS VONATKOZIK MÉG BÁRMELY KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETETT VAGY HASONLÓ KÁRRA IS, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A BÁRMINEMŰ NYERESÉGKIESÉSÉRT, A SZERZŐDÉSEK VAGY ÜZLETI LEHETŐSÉGEK ELVESZTÉSÉÉRT, A SZOLGÁLTATÁSMEGSZAKÍTÁSÉRT, ILLETVE AZ ADATVESZTESÉGÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA ELŐRE FIGYELMEZTETTEK MINKET A KÁROK BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRE.

A KORÁBBAN EMLÍTETTEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS NÉLKÜL, ÖN ELFOGADJA, HOGY A DISCOVERY, TÁRSVÁLLALATAI ÉS TÁRSULT VÁLLALATAI, VALAMINT ÜGYNÖKEI ÉS LICENCTULAJDONOSAI - HA VAN ILYEN - DISCOVERY WEBHELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMINEMŰ JOGI KÖVETELÉSBŐL ADÓDÓ FELELŐSSÉGE (A SAJÁT GONDATLANSÁGUKBÓL ADÓDÓ HALÁLESETEKET VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET KIVÉVE) NEM HALADHATJA MEG AZT AZ ÖSSZEGET, AMELYET ÖN A DISCOVERY WEBHELYEK HASZNÁLATÁÉRT FIZET.

MÁS WEBHELYEKRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A felhasználók kényelme érdekében alkalmanként külső felek webhelyére mutató hivatkozásokat is közzétehetünk. Ezekért a hivatkozott webhelyekért nem vállalunk felelősséget. Nem válunk részeseivé semmiféle olyan szerződésnek vagy tranzakciónak, amelyet Ön ilyen harmadik féllel létesít, illetve nem leszünk bevonhatók semmiféle tárgyalásba Ön és ilyen harmadik fél között. A más webhelyre mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Discovery vagy annak licenctulajdonosai jóváhagynák az adott webhelyet (vagy az adott webhelyen kínált terméket, szolgáltatást vagy egyéb anyagot).

Nem szavatoljuk a Discovery webhelyeken hirdetõ felek és a hivatkozott webhelyek által kínált termékek és szolgáltatások minõségét, és azokért nem vállalunk felelõsséget.

ADATVÉDELEM ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Előfordulhat, hogy a Discovery webhelyek által kínált egyes szolgáltatások eléréséhez regisztrálnia kell magát a Discovery webhelyeken. A regisztráció során meg kell adnia néhány személyi adatát (például nevét, címét stb.), és választania kell egy felhasználónevet és jelszót. A Discovery.com webhelyen történő regisztrációhoz legalább 13 évesnek kell lennie.

Ön garantálja, hogy a regisztráció során, illetve a Discovery webhelyeken Ön által megadott adatok valósak, teljesek, és vállalja, hogy soha nem regisztrálja magát más személy nevében, valamint nem próbálkozik belépni a Discovery webhelyre más személy nevében. A Discovery fenntartja a jogot, hogy elutasítson vagy megszüntessen bármely, a megítélésünk szerint sértő felhasználónevet. Az Ön felelőssége, hogy gondoskodjon jelszava titkosságának védelméről, és vállalja, hogy értesíti a Discovery-t, ha felhasználói fiókját biztosan vagy feltételezhetõen illetéktelenül használják.

Kérjük, értesítse a Discovery-t, ha bármely regisztrációkor megadott információ, például az Ön neve vagy címe megváltozik. Az adatok módosításához látogasson el a regisztrációs oldalra, és a személyi adatok frissítése után küldje el újra az űrlapot.

A Discovery tiszteletben tartja a felhasználók személyi adatainak titkosságát. Kérjük, szánjon néhány percet Adatvédelmi szabályzatunk elolvasására. A Discovery webhelyek használatával Ön elfogadja, hogy adatait az Adatvédelmi szabályzat feltételeinek megfelelően összegyűjtsék és felhasználják.

EGYÉB

A Discovery mindent megtesz a Discovery webhelyeken közzétett információ frissítése és pontossága érdekében. Mivel azonban a hírek és a tények idővel változnak, előfordulhat, hogy a publikáláskor még pontos adatok elavulnak. Annak ellenére, hogy időnként friss híreket teszünk közzé egy-egy adott témáról, és ugyanakkor az eredeti információ továbbra is elérhető marad (például a cikkek archívumán keresztül), az eredetileg közzétett információt soha nem módosítjuk az új fejleményekkel. Ha szeretné elérni az adott témával kapcsolatos legújabb információt, de nem érdeklik az előzmények, ellenőrizze, hogy nem egy régebbi cikket olvas-e.

Amennyiben a jelen Feltételek bármely része bármilyen okból kifolyólag érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész ellenére a többi rész továbbra is hatályban marad, és az érvénytelen, végrehajthatatlan részt úgy kell kezelni, mintha az nem alkotná a jelen Feltételeknek részét.

A jelen Feltételek elemzése és értelmezése során figyelembe kell venni, hogy azok az angol törvényeknek felelnek meg. A Discovery webhelyek használata által Ön a jelen Feltételekkel és a Discovery webhelyek használatával kapcsolatos, vagy azokból kifolyó kérdésekben aláveti magát angol bíróságok kizárólagos hatáskörének.

MEGJEGYZÉSEK ÉS PANASZOK

Reméljük, sok öröme telik majd a Discovery webhelyekben. A fejlesztésre irányuló javaslatait örömmel vesszük. Ha megjegyzése van valamelyik Discovery webhellyel kapcsolatban, vagy panaszt szeretne tenni, kérjük, lépjen kapcsolatba a Viewer Relations (Nézõi kapcsolatok) csoporttal, a következő címen: Discovery Communications Europe, PO Box 4424, London W1A 7Qu. Ezenkívül munkanapokon 9.00 és 18.00 óra között a +31 (0) 411 617 860 (GTM szerint) telefonszámot is hívhatja.

Amennyiben hibát vél felfedezni a Discovery webhelyek anyagaiban, kérjük, jelezze azt nekünk. Továbbítsa az Ön által helytelennek vélt anyag egy példányát a Viewer Relations (Nézői kapcsolatok) csoport részére, és írja meg, hogy miért találja hibásnak vagy pontatlannak.

Köszönjük, hogy a discoverychannel.hu webhely is része lehet online felfedezéseinek!